Valdek Lauri ja Indrek Mesi ühisnäituse “Robokoo” avamine

K
Kuupäev04.10
Algusaeg 17:00
Toimumiskoht Linnagalerii
Lisainfo
Valdek Lauri ja Indrek Mesi ühisnäitus ROBOKOO keskendub dialoogile analoogse pärisilma ning digitaalselt genereeritud virtuaalvalla vahel. Näitus Haapsalu linnagaleriis avatakse 4. oktoobril kell 17 ning kestab kuni 29. oktoobrini.

TOONEHALDJAD
Indrek Mesi
Ebamäärane vorm ja kummituslikkus, AI-genereeritud tegelased, kes on rohkem või vähem voogavate kehavormidega. Äratuntavalt inimlikud, kuid nähtavate muutustega, mis eristavad neid elus inimestest…
Tegemist on püüdega kujutada toonela saadikuid, või seal elutsevaid olendeid, teispoolsuse veidi kõhedalt ilusaid vaimusid – toonehaldjaid. Teoste tegemisel on kasutatud xerolitograafia tehnikat ning osade tööde puhul on aluspaber enne trükkimist üle värvitud. Digitaalsest sisust saab siin analoogne tulemus, milles mõlemad protsessid üksteist täiendavad. Käesoleva näituse jaoks loodud uute teoste puhul on kasutust saanud ka käsitsi peegli valmistamise tehnika, millega on teoste ees olevate klaaside servadele tekitatud hajuv peegelpind. Need teosed keskenduvad varem genereeritud Toonehaldjate sarja teoste ja stiili töötlemisele fotokoopiamasinaga, mille läbi selgepiirilised vormid moonduvad ja hakkavad meenutama abstraktseid pahkmikornamendilaadseid vorme.

MYCOBOTICS
Valdek Laur
Seened on ühed salapäraseimad organismid, kes meie kõrval elutsevad. Nende nähtamatute võrgustike olemus ning kummalised ja salapärased mõju- ja tegutsemismustrid on aegade algusest tekitanud inimestes kummastust ja salapära.
Seente makrofotograafia paljastab silmale nähtamatu ning võõrailmelise maailma, mille sarnasus looduse matemaatilise algupäraga tuleb selgelt esile, kui fotod anda ette masinõppepõhisele pildigeneraatorile, mis loob neist omapoolse peegelduse.
Nii tekib sõnadeta dialoog loodusliku ja tehisliku võrgustiku vahel. Väljapaneku eesmärgiks on näidata, et tehnoloogia ja loodus ei pea vastanduma, nad võivad suhestuda ka sümbiootiliselt. Küsimus ennekõike on vaid käivitaja (inimese) lähteülesandes, taotluses. Meie ise määrame selle, millist mõju meie looming meie elukeskkonnale avaldab ning see mõju võib olla toetav, võimestav.

SÜVASUIK
Valdek Laur
Näitus “Süvasuik” uurib kõrgtehnoloogia ja ürgmüütide kokkupuutepunkti. Kuidas tõlgendavad suured andmemudelid iidseid lugusid? Milline on algoritmide arusaam maailma loomisest, suurest üleujutusest, üla- ja alailmast? Näitusel saab näha erinevate pildigeneraatorite ja andmemudelite tõlgendusi lugudest, mis pärinevad inimkultuuri kõige varajasematest epohhidest.

Piletiinfo