Üks kompositsioon, erinevad lahendused

E
Kuupäev03.04 - 25.04
Algusaeg 00:00
Toimumiskoht Kohvik
Lisainfo

TLÜ Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala tudengite tööde näitus

Sinu ees on meie esimene näitus.

Oleme põnevil ja loodame, et oma töödega inspireerime, pakume elamusi ning aitame luua helgemat maailma! Või vähemalt kutsuda välja väikese muige sinu suunurka.

Näitusetööde lähteülesandeks oli moodustada oma kotis olevatest esemetest kompositsioon. Üles ehitada see seadeldise põhimõttel, asetades esemed püsti ja pikali või moodustada lihtsalt mingi rütm. Aluspinnaks mistahes toonis materjal või muster.

Loodud paigutus sai aluseks pildikompositsioonile, kus olid tehnikast tulenevalt lubatud väikesed muutused (geomeetriline, plakatlik, joonega). Säilis kompositsiooniline tervik, mis lihtsustus või rõhutas teatud nähtust, faktuuri, valgust-varju vms. Kompositsiooni kujutamine erinevate vahenditega, proportsioonid ja mahud, fragment kui tervik, formaadiprobleemide lahendamine, erinevad tehnikad koos ja eraldi.

Tööd valmisid loomingulise praktika käigus õpetaja Imbi Kruuvi juhendamisel. Aitäh Imbi sinu sooja, toetava, julgustava, suunava ning värvika juhendamise eest! Andsid ennast meile ja meie anname ennast maailmale.

 

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži
Käsitöötehnoloogiad ja disain II kursuse üliõpilased

Piletiinfo