Terje Ojaveri näituse “Hüpates üle varju” avamine

  • K
  • Kuupäev05.08.2020
  • Algusaeg 16:00
  • Toimumiskoht Linnagalerii

Terje Ojaveri isiknäitus on selgelt autobiograafiline ekskursioon muredesse, mis teda lähiminevikus on painanud on. Kümmekond figuraalset autoportreed viimasest kümnest loomeaastast on ühendanud kunstniku äratuntavad palgejooned ning neisse uurdunud grimassid groteskiga, mida sünnitab inimese ja looma kokkusulamine ühiseks kehaks. Need hübriidsed kehad on näituse läbivaks motiiviks, varieeruvad ilmed ja meeleolud, ka erinevad loomad tulevad ja lähevad, ent põhiline motiiv jääb – kimäär, kellest pöörduvad ära nii loomad kui inimesed.

21. sajandi kunstimõttes figureerib jõuliselt liminaalse keha mõiste – miski, mis asub kahe maailma piiril, alati valmis kiiresti vormuma uuteks ja uuteks kujudeks, alati ebakindel enda minapildis, alati valmis end litsuma etteantud maailma pragudesse ja õnarustesse, nõus sulanduma, kohanduma. Terje Ojaveri puhul oleks liminaalse keha mainimine kindlasti kohane koos feministliku tõlgendusrajaga; see on lugu naisest, kelle keha on võitlusväli. Misogüünne Euroopa on kaua eitanud naise kuulumist kultuuri, veelgi kauem aga tema keha kuulumist inimkonda ja inimlikkust tähistavate tõsiasjade hulka. Ikka on seda vanatestamentliku karmusega stigmatiseeritud kui pattulangemise libedat teed ning tagasilangemist loomaliku tungilisuse moraalitusse maailma. Terje Ojaver võtab selle stigma selga, paljundab seda, suurendab üleelusuuruseks ning viskab selle hukkamõistjatele pureda. Kujutlus naisest kui poolinimesest pole ju võõras, Gorgo Medusast kuni Terje Ojaverini on see alatasa sümboliseerinud erinevust, väljast tulevat tundmatut ohtu “meile” ja meie minapildile. Jah, mõistagi on Terje Ojaver hunt lambanahas, keda ei tohi tuppa lasta. Ta peab jääma metsa ja põllu piirile, va peninukk ja nukitsanaine, ihalema taltsa kodulooma muretut põlve – sest midagi paremat pole ju tänasel ühiskonnal naisele pakkuda …

Terje Ojaver tänab Kultuurkapitali Mariann Vaarot ja Jüri Ojaveri

Näitus jääb avatuks 30. augustini.

Piletiinfo